Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
145/QĐ-UBND 03/04/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
214/QĐ-THPTLQĐ 30/08/2022 Về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của trường thpt chuyên Lê Quý Đôn Tải về
48/QĐ-SGDĐT 27/01/2022 Ban hành Quy chế thi tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
194/QĐ-SGDĐT 06/04/2021 QĐ khen thưởng thành tích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 Tải về
33 /QĐ-SGDĐT 27/01/2021 QĐ khen thưởng thành tích Kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa cấp quốc gia năm học 2020-2021 Tải về
32/QĐ-SGDĐT 26/01/2021 QĐ khen thưởng thành tích Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2020-2021 Tải về
241/QĐ-UBND 27/02/2020 QĐ sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tải về
47-QĐ/TU 28/11/2019 Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; sự phối hợp của các cơ quan đơn vị tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong kiểm tra, giám sát cán bộ Tải về
1705/QĐ-UBND 21/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của trường THPT chuyên Le Quý Đôn trực thuộc Sở GDĐT Tải về
179/QĐ-THPTLQĐ 15/10/2019 QĐ Ban hành Quy chế sử dụng hồ sơ điện tử Tải về
1234