Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 1864/SGDĐT-NVDH 11/08/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024 Tải về
2350/SGDĐT-NVDH 28/09/2022 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 - 2023 Tải về
46//SGDĐT-NVDH 10/01/2022 V/v triển khai tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước trẻ em, học sinh. Tải về
108-HD/BTGTW 04/12/2019 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 Tải về
312/CĐN 12/11/2019 Hướng dẫn công đoàn các trường học tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc theo "Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" Tải về
3237/SGDĐT-NVDH 26/09/2019 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 Tải về
3082/SGDĐT-NVDH 12/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 Tải về
762/HDLT-GDĐT-BHXH 07/08/2019 Hướng dẫn liên tịch về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 Tải về
2500/SGDĐT-NVDH 11/07/2019 Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019 Tải về
82/BHXH-CĐBHXH 29/01/2019 Hướng dẫn thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, TNLĐ - BNN và đăng ký ngày nghỉ hàng tuần Tải về
12