Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
237-CV/BTGTU 07/01/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (16/01/1960-16/01/2020) Tải về
3062-QĐ/TU 11/10/2019 QĐ ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Thành ủy với Tòa án nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tải về
3060-QĐ/TU 11/10/2019 QĐ ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Thành ủy với Ban Tuyên giáo Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tải về
40/2019/QĐ-UBND 09/08/2019 QĐ Quy định một số nội dung chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với CB CC VC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
831/ĐLNT-KHKT 03/10/2018 Đề phòng tai nạn điện cho các em ở lứa tuổi học sinh vào đầu năm học. Tải về
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng Tải về
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Tải về
65/QĐ-TTg 12/01/2018 Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Tải về
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch Tải về
20/2017/QH14 23/11/2017 Luật quản lý nợ công Tải về
12