Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 414
  • Trong tuần: 8664
  • Tất cả: 1553355
Lịch công tác tuần 14 năm học 2022 - 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14   NĂM HỌC 2022 - 2023  TỪ  NGÀY 05/12/2022- 11/12/2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14   NĂM HỌC 2022 - 2023 

TỪ  NGÀY 05/12/2022- 11/12/2022 

Thứ 

Nội dung công việc 

Phân công 

Thời gian/địa điểm 

05/12 

- Hoạt động trải nghiệm (Khen thưởng, phát động bình đẳng giới) 

- Tiếp tục Kiểm tra việc thực hiện nôi quy trường, đặc biệt việc sử dụng điện thoại  

- Tiếp tục Kiểm tra việc đi xe phân khối lớn của học sinh 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu,học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII ( từ ngày 05/12 đến ngày 06/12/2022) 

Lãnh đạo, Đoàn trường, GV, HS  

 

Ban kiểm tra: LĐ, Nề nếp, Đoàn trường  

Ban nề nếp, CA P. Mỹ Bình  

GV, HS 

Theo Quyết định 

Thầy Trung 

Tiết 1, 2 

 

 

 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

Sáng 8h00, Chiều 14h00 tại UBND thành phố 

06/12 

 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

Theo Quyết định 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

 

07/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Tư vấn hướng nghiệp  

- Chấm thi Cuộc thi Em yêu lịch sử cấp tỉnh  

GV,HS 

Theo Quyết định 

Thầy Phú, GVCN,HS lớp 12 

Cô Gia Lăng 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

9h30-11h00 tại Hội trường 

Từ ngày 07/12-10/12 tại Sở GDĐT 

08/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Họp Chi bộ 

- Họp Hội đồng GD 

- Họp Tổ chuyên môn 

GV,HS 

Theo Quyết định 

Đảng viên 

Toàn trưởng 

GV 

Thầy Trung 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

14h00 

15h00 tại phòng họp số 1 

Sau khi họp HĐGD 

09/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

Theo Quyết định 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

 

10/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Tập huấn PCCC (Toàn tỉnh) 

GV,HS 

Theo Quyết định 

Thầy Huy, T.Thắng, T.Quý, Cô Hiền, Nguyên, Bình, Châu, Trọng, Thảo, Thêm, Chú Thế, Bổng, Đức 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

Sáng 8h00, Chiều 14h00 tại Hội trường 

 

CN 

11/12 

- Tập huấn PCCC (Toàn tỉnh) 

Thầy Huy, T.Thắng, T.Quý, Cô Hiền, Nguyên, Bình, Châu, Trọng, Thảo, Thêm, Chú Thế, Bổng, Đức 

Sáng 8h00, Chiều 14h00 tại Hội trường