Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 463
  • Trong tuần: 8713
  • Tất cả: 1553404
Đăng nhập
TỔ SỬ - ĐỊA - GIÁO DỤC CÔNG DÂN


Cùng với lịch sử phát triển của nhà trường, Tổ Sử - Địa - GDCD đã thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, công tác đổi mới dạy học vàkiểm tra đánh giá học sinh luôn được sự ủng hộ nhiệt tình và thực hiện tích cực của các giáo viên và học sinh. Các giáo viên trẻ không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, đổi mới tổ chức dạy học để phù hợp với yêu cầu đổi mới của ngành và đất nước.

   Những nỗ lực và tâm huyết của các thầy cô giáo trong  tổ Sử - Địa - GDCD trong 10 năm qua đã có những thành tích đáng trân trọng:

Năm học 2008 – 2009: 02 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia.

Năm học 2009 – 2010: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia.

Năm học 2010 – 2011:  01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, tập thể tổ LĐTT.

Năm học 2011 – 2012: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia,  01 GV dạy giỏi cấp tỉnh (Võ Đức An),  tập thể tổ LĐTT.

Năm học 2012 – 2013: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, tập thể tổ LĐTT.

Năm học 2013 – 2014: 01 Giải Ba HSG cấp quốc gia, 01 CSTĐ cấp tỉnh (Võ Đức An), tập thể tổ LĐTT.

Năm học 2014 – 2015: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, tập thể tổ LĐTT.

Năm học 2015 – 2016: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, 01 Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia cấp quốcgia (Nguyễn Ngọc Gia Lăng), tập thể tổ LĐTT.

Năm học 2016 – 2017: 01 CSTĐ cấp tỉnh (Nguyễn Ngọc Hường), tập thể tổ LĐTT.

Năm học 2017 – 2018: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, 01 Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia (Nguyễn Thụy Ngọc Trang), tập thể tổ LĐTT.

Trong những năm tiếp theo, các thành viên của tổ Sử - Địa – GDCD

     -Phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

     -Đẩy mạnh công tác đổi mới dạy và học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, đẩymạnh thành tích học sinh giỏi văn hóa các cấp.