Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 426
  • Trong tuần: 8676
  • Tất cả: 1553367
Lịch công tác tuần 05 năm học 2022 - 2023
TỪ  NGÀY 03/10/2022 - 09/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TỪ  NGÀY 03/10/2022 - 09/10/2022 

Thứ 

Nội dung công việc 

Phân công 

Thời gian/địa điểm 

03/10 

- Hoạt động trải nghiệm; Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục dạy và học bồi dưỡng HSG để chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn đội tuyển. 

- Hoàn thành việc cử nhân sự tham gia HĐ coi thi chọn đội tuyển HSG quốc gia 

- Triển khai công văn HD thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023 

- Thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 lần I 

Toàn trường, Đoàn trường, GVCN 

GV, HS 

GV, HS 

 

 

Thầy Trung 

 

 

 

 

 

Theo QĐ 

Tiết 1, 2 

 

 

Đến hết ngày 16/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

13h30 

04/10 

 

- Dạy học theo TKB 

- Thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 lần I 

GV, HS 

Theo QĐ 

 

 

Trong tuần 

13h30 

 

05/10 

 

- Dạy học theo TKB 

- Thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 lần I 

 

GV, HS 

Theo QĐ 

 

 

Trong tuần 

13h30 

 

 

06/10 

- Dạy học theo TKB 

- Họp Chi Bộ 

- Họp Hội đồng giáo dục 

- Họp Tổ chuyên môn 

GV, HS 

Đảng viên 

Toàn trường 

Tổ chuyên môn 

 

14h00 

15h00 

Sau khi họp HĐGD 

07/10 

- Dạy học theo TKB 

 

 

 

08/10 

- Dạy học theo TKB 

 

 

 

CN 

09/10