Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 422
  • Trong tuần: 8672
  • Tất cả: 1553363
Lịch công tác tuần 15 năm học 2022 - 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2022 - 2023  TỪ  NGÀY 12/12/2022- 18/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TỪ  NGÀY 12/12/2022- 18/12/2022 

Thứ 

Nội dung công việc 

Phân công 

Thời gian/địa điểm 

12/12 

- Hoạt động trải nghiệm 

- Tiếp tục Kiểm tra việc thực hiện nôi quy trường, đặc biệt việc sử dụng điện thoại  

- Tiếp tục Kiểm tra việc đi xe phân khối lớn của học sinh 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Nộp bài Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 

Lãnh đạo, Đoàn trường, GV, HS  

Ban kiểm tra: LĐ, Nề nếp, Đoàn trường  

Ban nề nếp, CA P. Mỹ Bình  

GV, HS 

Theo Quyết định 

Nộp về Công đoàn Cô Nga phụ trách tổng hợp 

Tiết 1, 2 

 

Trong tuần 

 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

Nộp về Sở GDĐT Trước ngày 14/12/2022 (thứ Tư) 

13/12 

 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

Theo Quyết định 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

 

14/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

Theo Quyết định 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

 

15/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

Theo Quyết định 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

 

16/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

Theo Quyết định 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

 

17/12 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

Theo Quyết định 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

 

CN 

18/12