Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 8790
  • Tất cả: 1553481
Lịch công tác tuần 16 năm học 2022 - 2023
Lịch công tác tuần 16 năm học 2022 - 2023 Từ ngày19/12/2022 - 25/12/2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16  NĂM HỌC 2022 - 2023 

TỪ  NGÀY 19/12/2022 - 25/12/2022 

Thứ 

Nội dung công việc 

Phân công 

Thời gian/địa điểm 

19/12 

- Hoạt động trải nghiệm 

- Tiếp tục Kiểm tra việc thực hiện nôi quy trường, đặc biệt việc sử dụng điện thoại  

- Tiếp tục Kiểm tra việc đi xe phân khối lớn của học sinh 

- Dạy học theo TKB; Ôn tập cuối HKI  

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Họp HĐ xét nâng lương trước thời hạn năm 2022 

- Triển khai Cuộc thi “Đấu trường EIU 202” của trường ĐH quốc tế Miền Đông 

Lãnh đạo, Đoàn trường, GV, HS  

Ban kiểm tra: LĐ, Nề nếp, Đoàn trường  

Ban nề nếp, CA P. Mỹ Bình  

GV, HS 

Theo Quyết định 

Theo Quyết định 

Theo TB đã gửi GVCN 

Tiết 1, 2 

 

Trong tuần 

 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

7h30 tại phòng họp số 1 

20/12 

 

- Dạy học theo TKB; Ôn tập cuối HKI 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Dự Tổng kết và trao giải “ Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2022” 

GV,HS 

Theo Quyết định 

Cô Hạnh 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

14h00 tại Thư viện tỉnh 

21/12 

- Dạy học theo TKB; Ôn tập cuối HKI 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Họp với Sở Xây dựng 

GV,HS 

Theo Quyết định 

Thầy Phú 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

8h00 tại 178, đường 16/4 

22/12 

- Dạy học theo TKB; Ôn tập cuối HKI 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Tập huấn sử dụng phần mềm Kho học liệu số, học liệu mở 

GV,HS 

Theo Quyết định 

Thầy Huy, cô Mây 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

13h30, tại Sở GDĐT 

 

23/12 

- Dạy học theo TKB; Ôn tập cuối HKI 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Ban kiểm kê tài sản bắt đầu làm việc 

- Họp giám sát chuyên đề HĐND tỉnh 

 

- Họp với Sở KHCN 

- Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 08/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII; Chương trình hành động 116-CTr/TU, ngày 03/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

GV,HS 

Theo Quyết định 

Theo Quyết định 

Thầy Phú 

 

Cô Hạnh 

Thầy Trung 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

Theo bảng  phân công 

8h00 tại Hội trường văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

8h00 tại Sở KHCN  

7h30 tại UBND thành phố 

24/12 

- Dạy học theo TKB; Ôn tập cuối HKI 

- Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Tập huấn phần mềm quản lý họp, dạy và học trực tuyến... 

GV,HS 

Theo Quyết định 

Thầy Huy 

 

Theo lịch của Sở GDĐT 

7h30 tại Sở GDĐT 

 

CN 

25/12