Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 542
  • Trong tuần: 8792
  • Tất cả: 1553483
Lịch công tác tuần 17 năm học 2022 - 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17   NĂM HỌC 2022 - 2023  TỪ  NGÀY 26/12/2022 - 01/01/2023 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17   NĂM HỌC 2022 - 2023 

TỪ  NGÀY 26/12/2022 - 01/01/2023 

Thứ 

Nội dung công việc 

Phân công 

Thời gian/địa điểm 

26/12 

- Hoạt động trải nghiệm;  

- Họp giao ban 

 

- Họp Ban kiểm tra tài chính cuối năm và Ban kiểm tra Quỹ vận động tài trợ 

- Ban kiểm kê tiếp tục làm việc 

- Kiểm tra việc thực hiện nôi quy trường, đặc biệt việc sử dụng điện thoại; việc đi xe phân khối lớn của học sinh; vệ sinh lớp học. 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Kiểm tra Cuối học kỳ I năm học 2022-2023 

Lãnh đạo, Đoàn trường, GV, HS  

Lãnh đạo, CTCĐ, BTĐT, Trưởng các ban, Tổ trưởng 

Theo Quyết định 

 

Các nhóm làm việc theo phân công 

Ban kiểm tra: LĐ, Nề nếp, Đoàn trường  

 

Ban nề nếp, CA P. Mỹ Bình  

GV, HS 

GV, HS 

 

Tiết 1, 2 

7h30 tại phòng họp số 1 

 

Sau cuộc họp giao ban 

 

Trong tuần 

Trong tuần 

 

 

 

Theo KH 

Theo KH 

27/12 

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Kiểm tra Cuối học kỳ I năm học 2022-2023 

GV,HS 

GV, HS 

GV,HS 

 

Theo KH 

Theo KH 

28/12 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Kiểm tra Cuối học kỳ I năm học 2022-2023 

GV,HS 

GV,HS 

GV,HS 

 

Theo KH 

Theo KH 

29/12 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Kiểm tra Cuối học kỳ I năm học 2022-2023 

- Họp Đảng uỷ 

GV,HS 

GV,HS 

GV,HS 

Đảng uỷ viên ,CTCĐ, BTĐT 

 

Theo KH 

Theo KH 

14h30 tại phòng Hiệu trưởng 

30/12 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Kiểm tra Cuối học kỳ I năm học 2022-2023 

GV,HS 

GV,HS 

GV,HS 

 

Theo KH 

Theo KH 

31/12 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Kiểm tra Cuối học kỳ I năm học 2022-2023 

GV,HS 

GV,HS 

GV,HS 

 

Theo KH 

Theo KH 

CN 

01/01 

Nghỉ Tết Dương lịch 

Nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2023 

Toàn trường