Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 437
  • Trong tuần: 8687
  • Tất cả: 1553378
Lịch công tác tuần 24 năm học 2022 - 2023
TỪ  NGÀY 06/02/2023-12/02/2023 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  23  NĂM HỌC 2022 - 2023 

TỪ  NGÀY 06/02/2023-12/02/2023 

Thứ 

Nội dung công việc 

Phân công 

Thời gian/địa điểm 

06/02 

- Hoạt động trải nghiệm 

- Tiếp tục Kiểm tra việc thực hiện nôi quy trường, đặc biệt việc sử dụng điện thoại; việc đi xe phân khối lớn của học sinh 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Bồi dưỡng HS có dự án tham gia KHKT cấp quốc gia 

- Nộp hồ sơ thi HSG cấp tỉnh 

- Gửi danh sách GV, HS tham gia Olympic 30/4 

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức ngày 26/3 

Lãnh đạo, Đoàn trường, GV, HS  

Ban kiểm tra: LĐ, Nề nếp, Đoàn trường  

Ban nề nếp, CA P. Mỹ Bình  

GV, HS 

LĐ, GV,HS 

Học vụ 

TTCM, cô Tình 

Đoàn trường 

Tiết 1 

 

 

 

 

 

07/02 

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

GV,HS 

 

 

 

08/02 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

GV,HS 

 

09/02 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

GV,HS 

GV,HS 

 

 

10/02 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục Bồi dưỡng HSG đội tuyển quốc gia 

- Dự Hội nghị giao ban HKII năm học 22-23 

GV,HS 

GV,HS 

Thầy Trung 

 

 

14h00, tại Sở GDĐT 

11/02 

- Dạy học theo TKB 

- Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028 

GV,HS 

CB,GV, NV 

 

14h00, tại phòng họp số 1 

CN 

12/02