Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 11196
  • Tất cả: 1632234
Lịch công tác tuần 25 năm học 2022 - 2023
TỪ  NGÀY 20/02/2023-26/02/2023 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25  NĂM HỌC 2022 - 2023 

TỪ  NGÀY 20/02/2023-26/02/2023 

Thứ 

Nội dung công việc 

Phân công 

Thời gian/địa điểm 

20/02 

- Hoạt động trải nghiệm 

- Gặp gỡ đội tuyển HSG quốc gia trước Kỳ thi 

- Tiếp tục Kiểm tra việc thực hiện nôi quy trường, đặc biệt việc sử dụng điện thoại; việc đi xe phân khối lớn của học sinh 

- Dạy học theo TKB; 

- Bồi dưỡng HS có dự án tham gia KHKT cấp quốc gia 

- Kiểm tra CSVS, thiết bị kỳ thi HSG quốc gia 

- Kiểm tra thiết bị nước, phát hiện, khắc phục hao hụt nước 

Lãnh đạo, Đoàn trường, GV, HS  

LĐ, HS đội tuyển;  

Ban kiểm tra: LĐ, Nề nếp, Đoàn trường , CA P. Mỹ Bình  

GV, HS 

GV, HS 

Theo bảng phân công 

Bảo vệ, phục vụ 

Tiết 1 

7h15, tại Hội trường 

 

 

 

 

 

Trong Tuần 

21/02 

 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HS có dự án tham gia KHKT cấp quốc gia 

- Coi thi HSG QG tại tỉnh Hâu Giang và Đồng Nai 

 

- Gửi dự thảo báo cáo Đoàn giám sát HĐND tỉnh để góp ý 

GV,HS 

GV,HS 

Thầy Phú, T.Hường, C.Hoài Thanh, T.Hùng, T.Nhân, T.Vũ 

Thầy Phú 

 

 

Từ ngày 21/02/2023-25/02/2023 

 

Ban xây dựng báo cáo góp ý đến thứ Sáu (24/02/2023) hạn cuối gửi về email thầy Phú 

22/02 

- Dạy học theo TKB 

- Bồi dưỡng HS có dự án tham gia KHKT cấp quốc gia 

 

GV,HS 

GV,HS 

 

 

23/02 

Toàn trường nghỉ học 

Hội đồng coi thi kỳ thi chọn HSG quốc gia tiếp nhận CSVC  và tiến hành làm việc 

 

 

24/02 

Toàn trường nghỉ học 

Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2022-2023 

 

 

25/02 

Toàn trường nghỉ học buổi sáng;  

Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2022-2023 

Buổi Chiều học tập bình thường 

 

 

 

GV,HS 

 

CN 

26/02