Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 2350/SGDĐT-NVDH
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 - 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Anh Linh
Tài liệu đính kèm 2350- Hd-Thuc hien nhiem vu QLCL nam hoc 2022-2023.pdf