Về việc báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn SGD sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 25/2020/TT-BGDĐT
Số ký hiệu văn bản 143/BC-THPTLQĐ
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn SGD sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 25/2020/TT-BGDĐT
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Trần Văn Trung
Tài liệu đính kèm 143_ BC ket qua lua chon SGK NH 23-24.pdf