Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh năm 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 188/KH-THPTLQĐ
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh năm 2022 - 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Mai THị Ngọc Hạnh
Tài liệu đính kèm 188_KH trien khai cong tac GD chinh tri va cong HS NH22-23.pdf