Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 515
  • Trong tuần: 8765
  • Tất cả: 1553456
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhấn mạnh: “Cần đổi mới trong việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”. Ý thức được trọng trách thiêng liêng đó, Công đoàn cơ sở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn luôn đồng hành cùng Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS). Cùng với sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ của nhà trường, CĐCS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã có những bước trưởng thành, ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn trường.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhấn mạnh: “Cần đổi mới trong việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”. Ý thức được trọng trách thiêng liêng đó, Công đoàn cơ sở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn luôn đồng hành cùng Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS). Cùng với sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ của nhà trường, CĐCS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã có những bước trưởng thành, ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn trường.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, CĐCS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên. Công đoàn đã phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn trường, vận động đoàn viên thực hiện đúng chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên bằng nhiều hình thức phong phú... CĐCS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dần trở thành mái ấm, chia sẻ vui buồn, đồng tâm nhất trí xây dựng và phát triển thương hiệu trường chuyên của tỉnh.
Dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục, của Đảng bộ, cùng với sự nhiệt tình của tập thể đoàn viên công đoàn, nên CĐCS trường đã đạt được một số kết quả trong hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo, người lao động. Các hoạt động chăm lo tại CĐCS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được tổ chức thường xuyên liên tục với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, cụ thể như: Tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia hưởng ứng các ngày quan trọng trong năm như 1/6, 15/8, 20/10, 20/11, 22/12, 26/3, 8/3...; Tổ chức chia tay cán bộ nhà giáo và người lao động về hưu và chuyển công tác; Tổ chức chương trình vui xuân cho cán bộ nhà giáo và người lao động; Tổ chức hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; Làm tốt công tác tuyên truyền, các phong trào, các cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa; Thực hiện tốt việc tự học của cán bộ nhà giáo và người lao động; Tham gia Phong trào trường giúp trường; Xây dựng quỹ tham quan và quỹ từ thiện; Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; Thường xuyên động viên, tạo động lực cho cán bộ nhà giáo và người lao động; Thường xuyên kiểm tra, giám sát đúng đủ các chế độ chính sách; Thực hiện phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”.
Chúng tôi nhận thấy rằng, nếu đời sống vật chất đầy đủ nhưng đời sống tinh thần nghèo nàn thì cuộc sống của chúng ta thật buồn tẻ và nhàm chán biết bao. Bởi vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018-2022, CĐCS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong nhà trường. Cụ thể, CĐCS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã xác định rõ 08 nội dung cụ thể để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, trong đó các hoạt động chăm lo được ưu tiên hàng đầu:
Một là,thực hiện công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ nhà giáo và người lao động; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Hai là,làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Ba là, tích cực, chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tiếp tục tham gia vào quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Bốn là, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với những nội dung phù hợp với tình hình mới; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và phong cách của cán bộ nhà giáo và người lao động.
Năm là, triển khai công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, phối hợp Ban VSTBPN triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Sáu là, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐCS, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn; triển khai thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoànTiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.
Bảy là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của CĐCS; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ CĐCS đặc biệt là các TTCĐ.
Tám là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chuyển hoàn toàn từ cơ chế chỉ đạo hành chính sang cơ chế phục vụ hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động.
THAY CHO LỜI KẾT
Người cán bộ công đoàn trước hết phải có tâm, có tầm hiểu biết sâu rộng về tổ chức công đoàn, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ công đoàn viên, là hạt nhân của khối đoàn kết, là chỗ dựa về tinh thần của đồng nghiệp. Công đoàn phải luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thể hiện cho được chức năng đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhà giáo và người lao động. Dám đấu tranh và đấu tranh đến cùng với những việc làm vi phạm đến chế độ, chính sách đối với Nhà giáo và người lao động. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tổ chức công đoàn phải khẳng định được vai trò đòn xeo thúc đẩy, làm tốt chức năng mái ấm tình thương, tạo được lòng tin trong cán bộ công đoàn viên thì mới có thể hoàn thành được chức năng nhiệm vụ của mình.
CĐCS trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt động của nhà trường. Trong quá trình đi lên của Nhà trường đều có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn, các hoạt động công đoàn luôn hướng vào các mục tiêu chung vì sự phát triển của nhà trường, trong đó việc chăm lo đời sống của cán bộ - đoàn viên công đoàn gắn với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” là cuộc vận động xuyên suốt trong hoạt động công đoàn.
Để đời sống cán bộ, giáo viên được đảm bảo tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền giải quyết kịp thời trả lương, thưởng, tiền dư giờ, thai sản, ốm đau… đầy đủ cho giáo viên, tổ chức thăm hỏi kịp thời những trường hợp đau yếu, thai sản, hiếu hỉ; tặng quà tết, tổ chức tham quan các địa danh trong và ngoài tỉnh; đã có những ý kiến đề xuất, bàn bạc dân chủ để đoàn viên được tăng lương đúng thời hạn, được đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Gắn với việc chăm lo đời sống của cán bộ - đoàn viên công đoàn, công đoàn trường thường xuyên chú trọng hai hoạt động cơ bản có tác dụng nâng cao đời sống tinh thần là văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.
CĐCS trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên và người lao động. Tuy vậy, tổ chức các hoạt động chăm lo tại CĐCS trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trong trong những năm qua chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo tại CĐCS còn hạn hẹp chủ yếu từ kinh phí hoạt động thường xuyên của công đoàn và kinh phí xã hội hóa; một số hoạt động chăm lo chưa đi vào chiều sâu nên hiệu quả chưa cao; các hoạt động như: Tổ chức sinh nhật cho cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị; tặng quà tết cho tứ thân, phụ mẫu; tổ chức đối thoại định kì; Tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ, nhà giáo, người lao động… chưa thực hiện được.
Thế nhưng, chúng tôi nhận thấy rằng, BCH công đoàn luôn xác định được việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu của công tác công đoàn. Người cán bộ Công đoàn phải thực sự là người đồng chí, người đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng chí mình. Luôn quan tâm đến đời sống của tập thể công đoàn, xây dựng Công đoàn thực sự trở thành tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên. BCH công đoàn luôn chú trọng đến tình cảm, suy nghĩ của đoàn viên, kịp thời thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ. BCH công đoàn tham mưu chặt chẽ với Đảng bộ, phối hợp với BGH nhà trường trong việc phân công phân nhiệm, đảm bảo đúng người đúng việc, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường đồng thời có điều kiện chăm lo việc gia đình, có như vậy thì đoàn viên mới yên tâm, công tác tốt. Điều này thực sự đã đem lại niềm vui, niềm phấn khởi, sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, nhà giáo, người lao động trong một không khí đầm ấm, nhân văn của tình đồng nghiệp. Từ đó khối đoàn kết trong nhà trường được mặn nồng hơn, công tác chuyên môn được khởi sắc hơn ./.

Lưu công Lương,

Chủ tịch Công đoàn trường THPT Chuyên Lê QuýĐôn, Ninh Thuận